Apokalypticky mrazivý ebenovský večer

Apokalypticky mrazivý ebenovský večer

V neděli 23. září pokračovala sedmnáctá Lípa Musica večerem, který byl poctou velikánu české hudby Petru Ebenovi. V podání jeho syna Marka a za doprovodu varhaníka Tomáše Thona zazněl zaplněnou filipovskou bazilikou Panny Marie pomocnice všech křesťanů Labyrint světa a ráj srdce. Labutí píseň Petra Ebena je hudebním skvostem pro hlas a varhany, který představuje zásadní a dodnes živé dílo Jana Amose Komenského. Bezútěšná pouť zkaženým světem, plným nebezpečenství, falše, bídnosti a marnivosti, končící v duši s Bohem je bizarně dramatickou i intimně oduševnělou skladbou, která mistrně umocňuje apokalyptické mrazení Komenského nesmrtelné vize… Dech beroucí, eklektický zážitek jdoucí hluboko pod povrch všednosti v přirozeně vysoké umělecké kvalitě odměnilo soustředěné publikum dlouhým a vřelým potleskem.

Odkaz na celý článek: http://www.i-noviny.cz/l-pa-musica/apokalypticky-mraziv-ebenovsk-ve-er#.XCkhGFxKiUl

Autor: Lucie Johanovská, i-noviny.cz