Jan Zach (1713-1773) – varhanní dílo v nových objevech a souvislostech

Jan Zach (1713-1773) – varhanní dílo v nových objevech a souvislostech

Pořad je vytvořen na bázi nové kritické edice varhanních skladeb Jana Zacha vydané na sklonku roku 2019, čímž navazuje na poznatky nedávno publikované ve vydání varhanních skladeb Josefa Lipavského  (1772–1810) z roku 2018, který  Zachovi „odebral“ autorství dvou fug. V aktuálních souvislostech jsou hodnoceny věrohodnosti pramenných podkladů skladeb se Zachem souvisejících a pořad přináší jak dosud neznámé Zachovy fugy z tyrolských klášterů v Rakousku a v Německu, tak skladby anonymní, či autorsky nejisté kompozice s možným propojením se jmény Josefa Ferdinanda Norberta Segera, Jana Slavíka a původní skladbu na Zachovo téma Františka Vondráčka (1717–1782), který proslul také v Paříži. Posluchač se seznámí s téměř „detektivním“ příběhem známé fugy a moll, jejíž jedno zpracování bylo až donedávna tradičně spojované se jménem Jana Zacha. Pořad tak přímo navazuje na vysílání stanice Čro 3 – Vltava z 9. září 2018 Neznámé fugy Josefa Lipavského v kontextu tvorby jeho současníkůProtagonistou a průvodcem je badatel a varhaník Tomáš Thon, který uváděné skladby natočil na novodobé historické varhany v kostele sv. Valentina v Příboře, jejichž předobraz zde před 220 lety postavil slezský varhanář z Andělské Hory u Bruntálu Joseph Sebastian Staudinger. Volnou repliku nástroje v novodobé rekonstrukci realizovala varhanářská dílna Dlabal-Mettler z Bílska v roce 2018. Premiérové nahrávky z kostela sv. Valentýna z roku 2019 vznikly ve spolupráci s městem Příbor. Moderuje Renáta Spisarová. Připravila Ostrava.

https://vltava.rozhlas.cz/varhanni-dilo-jana-zacha-uvadi-tomas-thon-8133034#volume