Vydavatelství ARTTHON

Od roku 1993 - 30 let.

Hudební  vydavatelství zaměřené převážně na tvorbu varhanní a klávesovou, jehož cílem je snaha po maximální věrnosti hudebního zápisu. Tituly jsou vydávány jako faksimile starých tisků, nebo jako kritický přepis bez zásahů, jež by mohly znejasnit formální i obsahovou rovinu skladeb.

Objednávky e-mailem, telefonicky, poštou. Ceny platné v ČR od 1. 9. 2023.
Poštovné, pojištění, expedice v ČR: do výdejních míst – Balíkovna Kč 85,- https://www.balikovna.cz/cs/vyhledat-balikovnu, Zásilkovna Kč 109,- https://www.zasilkovna.cz/pobocky; na adresu od Kč 129,-. Slovensko do výdejních míst od Kč 134,-, na adresu od Kč 165,-. Při objednávce uvádějte fakturační adresu, mobilní telefon (nutný pro dopravce) a vybraný způsob dopravy. Úhrada probíhá bankovním převodem (dobírky nevedeme) nebo při osobním odběru hotově.
PhDr. MgA. Tomáš Thon, Ph.D., Jurečkova 16, 746 01 Opava, IČO: 13605763, mobil +420 739002712,
e-mail: artthon@seznam.czhttp://www.artthon.cz

Katalog a ediční plán 2023

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ (1684–1750) – Varhanní skladby

ARTTHON, Opava 2020. ISMN 979-0-9004040-4-6.
Cena Kč 345,-.

Nové kritické vydání varhanních skladeb  B. M. Černohorského realizované po více než 50 letech přináší aktuální poznatky týkající se varhanního díla autora a je poprvé v celku prezentováno sémanticky věrným způsobem reagujícím na pramenné podklady včetně nově nalezených opisů a na dobovou notační praxi tak, aby skladby mohly být provozovány na starých varhanách středoevropské i italské typologie. Součástí svazku jsou čtyři studie: historicko-biografická,  organologické o varhanách sv. Jakuba v Praze a varhanách v Padově a v Assisi v době působení skladatele na těchto místech jako člena Řádu minoritů a ediční, dokumentující vývoj i posun autorské atribuce. Edice přispívá k demytizaci pojetí „českého Bacha“, aniž by osobnost Černohorského tratila na svých kvalitách.

VYDANÉ TITULY

Bohumír Kratochvíl – Učebnice varhanní improvizace. Liturgická praxe

ARTTHON, Opava 2020. ISMN 979-0-9004040-1-5.
Cena Kč 429,-.

Zkušený liturgický varhaník, pedagog a skladatel Bohumír Kratochvíl shrnul svou dlouholetou varhanickou chrámovou praxi vytvořením učebnice se zaměřením na potřeby  varhanní improvizace směřující k liturgické praxi současné římskokatolické liturgie. Opírá se o vhodné formy jaké jsou chorálová předehra, preludium, postludium, imitační formy apod., založené na tradičních prvcích varhanních kompozic. Bohaté množství příkladů vychází převážně z tematických podkladů kancionálových písní používaných napříč diecézemi České a Moravské církevní provincie. Recenzent Prof. Zw. Dr hab. Julian Gembalski z Akademie muzyczne v Katovicích (Polsko) uvádí, že „… učebnice by měla být rozšířena i profesionálním hudebním školství a ne pouze pro vzdělávání chrámových varhaníků.“

Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813) – Šest fug pro varhany nebo pianoforte

ARTTHON, Opava 2020. ISMN 979-0-9004040-3-9.
Cena Kč 289,-.

Od Jana Křtitele Vaňhala máme dokumentováno 43 fug pro varhany, které byly publikovány ve Vídni mezi lety 1785–1814 obvykle ve svazcích po 6 fugách. ARTTHON připravil v nové kritické edici další soubor šesti fug podle vydání z roku 1810, které tak vychází znovu po 210 letech. J. K. Vaňhal věnoval uvedený svazek Rudolfovi Janovi (1788–1831), arcivévodovi rakouskému, žákovi a mecenášovi Ludwiga van Beethovena, který byl později, v letech 1819–1831, olomouckým arcibiskupem a kardinálem.

ARTTHON se Vaňhalovu dílu systematicky věnuje a publikuje nyní již 4. svazek z jeho varhanního díla.

 

 

Jan ZACH (1713–1773) – Varhanní skladby

ARTTHON, Opava 2019. ISMN 979-0-9004040-2-2.
Cena Kč 333,-.

První kritické vydání skladeb Jana Zacha navazující na nové nálezy a objevy nedávno publikované ve vydání varhanních skladeb Josefa Lipavského v roce 2018, který  Zachovi „odebral“ autorství dvou fug. Svazek obsahuje 11 skladeb, které hodnotí věrohodnost pramenných podkladů a přináší dosud nepublikované Zachovy fugy z tyrolských klášterů v Rakousku a v Německu. Zvláštní zřetel je věnován tematickému zpracování známé fugy a moll nesprávně spojované se jménem Jana Zacha, přičemž svazek přináší další skladby s tímto tematickým fugovým zpracováním jak od Jana Zacha samotného, tak anonymní, či s možným propojením se jmény Josefa Ferdinanda Norberta Segera, Jana Slavíka a původní skladbu Františka Vondráčka (1717–1782), který proslul také v Paříži, kde se měl stát učitelem Marie-Antoinetty. Semiologický přístup k notosazbě reflektující parametry jak dobových zápisů, tak historických varhan; zajišťuje se tím podklad pro intepretaci se snahou po autentickém přístupu. Součástí je historická studie Franze Gratla z Innsbrucku a vydavatelská a kritická zpráva Tomáše Thona. Doprovodné texty česky, německy, anglicky a francouzské Résumé. Vybraná bibliografie.

Lipavský

Lipavský Josef (1772–1810) - Varhanní skladby

ARTTHON, Opava 2018. ISMN 979-0-9004040-0-8.
Cena Kč 329,-.

Josef Lipavský – zapomenutý skladatel narozený ve Vysokém Mýtě, působící ve Vídni. Svazek představuje jeho dochované dílo učené pro varhany nebo dobový klavír – 7 fug vydaných ve Vídni v letech 1804 až 1806. Skladby postbarokní koncepce vynikají výrazným harmonickým bohat-stvím, tektonickou výstavbou a nečekaným rozsahem. Edice dokládá nesprávné určení dvou fug drážďanským hudebním historikem Otto Schmidem (1858–1931), doposud publikovaných pod jménem Jan Zach (1713–1799), které mu přiřadil v roce 1900 bez udání zdroje. První novodobá edice vychází ze starých vydání o sto let starších a jednoznačně posunuje autorské určení těchto fug ve prospěch Josefa Lipavského. Kritické vydání komparuje původní staré tisky z Rakouska a Německa a rukopisné opisy z poloviny 19. století. Jedním z nich je opis Karla Czerného (1791-1857), který Fugu Es Dur J. Lipavského zařadil do své učebnice kontrapunktu. V kontextu složité problematiky autorství skladeb starých českých mistrů pro varhany se jedná o titul při-nášející nové oborové poznatky autorských vazeb a představuje zcela neznámého autora, který si však zasluhuje mimořádnou pozornost. Součástí je historická studie Jiřího Sehnala o varhanách a varhanní hudbě po josefinských reformách a vydavatelská a kritická zpráva Tomáše Thona.

Vaňhal - 6 fug

Vaňhal Jan Křtitel (1739–1813) – Šest fug pro varhany

Faksimilní zpracování dle vídeňského vydání L. Maische z počátku 19. století. Cyklus fug vychází po více jak 200 letech poprvé. Tisk v houslovém a basovém klíči. Ediční zpracování Tomáš Thon. Studie o Vaňhalovi a jeho sólové varhanní tvorbě a organologické studie o varhanách z doby Vaňhnalova z mládí a vídeňského působiště.

ISMN 979-090040000-8-6.
Doporučená cena Kč 305,-.

Vánoční skladby

Vánoční skladby starých českých mistrů pro varhany

První rozsáhlá antologie zahrnujících 35 skladeb známých i neznámých autorů a kantorů historických českých zemí a Vídně z původní zápisů a nejstarších vydání. Moderní notace.

ISMN 979-09004000-9-3.
Doporučená cena v ČR Kč 419,-.

Varhanní knížky starých kantorů

Varhanní knížky starých kantorů

Varhanní skladby z kantorských rukopisných knížek a dobových tisků 18. – poloviny 19. století z Čech, Moravy a Slezska. Ediční zpracování Petr Koukal.

ISMN M-9004000-5-5.
Doporučená cena Kč 263,-.

Gartner

Gartner Josef (1796–1863) – Ponaučení krátké o varhanách

jak jsou uvnitř stavěny a zřízeny a jak v dobrém stavu se zachovati mohou.

Vynikající organologická práce z roku 1834 ve faksimilním vydání. Malonákladový tisk.

ISBN 80-900876-3-9.
Doporučená cena Kč 193,-.

Dočasně vyprodáno.

Skuherský

Skuherský František Zdeněk (1830–1892) – Varhany, jejich zařízení a zachování

Faksimilní vydání praktické příručky z roku 1884 s podrobnými návody, jak uchovávat varhany v dobrém stavu, jak kolaudovat nový nástroj, instrukce pro revizora atp. Navazuje na publikaci J. Gartnera. Malonákladový tisk.

ISBN 80-900876-5-5.
Doporučená cena Kč 243,-.

Dočasně vyprodáno.

Kopřiva

Kopřiva Karel Blažej (1756–1785) – Varhanní skladby

První kritická edice vynikajícího českého skladatele a varhaníka působícího z Citolibech u Loun, kde přispěl silnou měrou k osobité kultuře této lokality v 18. století. Kritická edice, zpracoval Zdeněk Šesták.

ISMN M-9004000-2-4.
Doporučená cena Kč 298,-.

Kuchař

Kuchař Jan Křtitel (1751–1829) – Varhanní skladby

J. K. Kuchař, žák J. F. N Segera byl ve svém skladebném stylu ovlivněn W. A. Mozartem. Ediční zpracování Jan Hora. První souborné vydání. Tištěno v moderní notaci.

ISMN M-9004000-0-0.
Doporučená cena Kč 349,-.

Kypta

Kypta Jan Evangelista (1813–1868) – 4 varhanní sborníky

Čtyři rukopisné sborníky varhanních skladeb starších i současných skladatelů (celkem 46 skladeb) zapsaných J. E. Kyptou, významným kantorem a varhaníkem v Telči, v unikátním vyčištěném faksimilním vydání. Ediční zpracování Tomáš Thon, studie Petr Koukal. Notace v běžných klíčích.

ISMN M-9004000-6-2.
Doporučená cena Kč 386,-.

Linek

Linek Jiří Ignác (1725–1791) – Varhanní skladby, Bakovská varhanní kniha

První vydání varhanních skladeb kantora a varhaníka v Bakově nad Jizerou z Bakovské varhanní knihy na podkladě rozsáhlého srovnávacího výzkumu v pečlivě vyčištěném faksimilním vydání a přepisu do moderní notace. Ediční zpracování Petr Koukal, Tomáš Thon, studie Eva Mikanová, Tomáš Horák.

ISMN 979-0-9004000-7-9.
Doporučená cena Kč 410,-.

Seger

Seger Josef Ferdinand Norbert (1716–1782) – 8 toccat a fug

Faksimilní edice významnéího českého barokního skladatele a varhaníka z roku 1793 patří nejstarší dochovaná vydání vůbec. Notace v houslovém a basovém klíči. Kritická zpráva T. Thona a studie Petra Koukala.

ISBN 80-900876-0-4.
Doporučená cena Kč 299,-.

Caspar

Simon Johann Caspar – Hudební ABC v malých a snadných fugettách

Náklad vyprodán.

Skvosty varhanní hudby starých českých mistrů

2. revidované vydání.
Vyšlo 6. 10. 2023.
Reprezentativní výběr skladeb B. M. Černohorského, J. F. N. Segera, J. K. Kuchaře, J. K. Vaňhala, F. X. Brixiho, K. B. Kopřivy, J. I. Linka a J. E. Kypty a anonymních skladatelů edičně připravili editoři Vratislav Bělský a Petr Koukal (1998). Revize a aktualizace Tomáš Thon (2023). ISMN 979-0-4040-5-3. Doporučená cena Kč 359,-.

Vaňhal - 12 fug

Vaňhal Jan Křtitel (1739–1813) – 12 fug pro varhany (nebo klavír)

Faksimilní vydání Ignaz Sauer K. K. priv. Kunstverleger, Wien.

ISBN 80-900876-4-7.
Dotisk. Cena Kč 319,-.

Vaňhal - Preambula

Vaňhal Jan Křtitel (1739–1813) – Praeambula pro varhany

Dosud nepublikované skladby podle vídeňského rukopisu z roku 1815. Reprezentativní sbírka varhanní tvorby přelomu 18. a 19. století. Stylizace skladeb umožňuje jejich užití i na klavír. Ediční zpracování Jana Slimáčková.

ISMN M-9004000-3-1.
Doporučená cena Kč 298,-.