Trio barokní hudby

Trubka, hoboj a varhany - unikátní spojení tří nástrojů. Soubor ze Severní Moravy a Slezska

TRIO BAROKNÍ HUDBY je sdružení tří špičkových sólistů, kteří se spojili k provozování staré hudby. Od počátku svého působení na konci 90. let soubor vyhledává skladby starých mistrů pro toto neobvyklé nástrojové obsazení. Koncerty jsou proto neopakovatelným zážitkem pro posluchače. Trio pravidelně nahrává pro Český rozhlas a na hudební nosiče. CD nahrávky získaly vynikající hodnocení v odborných časopisech a médiích. Koncertní programy jsou vytvářeny s pečlivou dramaturgií k chrámovému prostoru, který je přirozeným prostředím pro jejich koncertní vystoupení.

Poslední CD s názvem Staří čeští mistři za hranicemi země z chrámu sv. Valentina v Příboře (Stylton, Ostrava) získalo v roce 2021 Cenu Jantar.

Trio barokní hudby

Pavel Hromádka je sólista Hudby Hradní stráže v Praze. Vyhledávaný sólový a komorní hráč, účinkuje také v rozličných bigbando­vých formacích. Koncertuje v České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Francie, Belgie, Holandsko, Izrael, Jordánsko, Čína, USA).

Dušan Foltýn působí jako sólohobojista Janáčkovy filharmonie Ostrava. Je profesorem hobojové hry a vedoucím Katedry dechových nástrojů na Fakultě umění Ostravské univerzity. Laureát mezinárodních soutěží, koncertně vystupuje na mezinárodní úrovni. Lektor mezinárodních hobojových kurzů, pravidelně je zván do soutěžních porot. Řada sólových nahrávek s orchestrem.

Tomáš Thon je koncertní varhaník, badatel a hudební vydavatel staré české varhanní hudby, pedagog konzervatoře. Sólová vystoupení ve většině evropských zemí, USA, Alžírsku. Nahrávky pro český, slovenský, polský, francouzský rozhlas a BBC. Jako sólista spolupracuje také se Scholou Gregorianou Pragensis a recitátorem Markem Ebenem.

Vydaná CD

2020 – Staří čeští mistři za hranicemi země: P. Hromádka – trubka, D. Foltýn – hoboj, T. Thon – varhany. Cena Kč 200,-

Ukázka: Bohumír (Godfrey) Finger - Sonáta B dur op. 2, č. 2 Arioso / Allegro (ext.)

Ukázka: Jan Křtitel Vaňhal - Fuga a moll (inedit) (ext.)

Ukázka: Jiří Čart - Sonáta G dur - Allegro di molto (ext.)

Ukázka: Václav Vodička - Sonáta F dur - Siciliana - Tempo di minuetto (ext).

Recenze - Ostravan.cz: https://www.ostravan.cz/68544/skvela-nahravka-tria-barokni-hudby-vzdava-hold-nepravem-opomijenym-mistrum/

Trio barokní hudby získalo Cenu Jantar v kategorii Hudební těleso roku za CD Staří čeští mistři za hranicemi země. Galavečer, Ostrava 31. 8. 2021. Záznam zde od 17:50´: https://youtu.be/HiMSIUUUGgU

Staří čeští mistři za hranicemi země    Čart ○ Finger ○ Vodička  ○ Vaňhal  ○ Vondráček ○ Zach   

Nová nahrávka Tria barokní hudby volně tematicky navazuje na předchozí tituly tohoto souboru. Tentokrát je dramaturgicky zaměřena na hudbu starých českých mistrů, které životní osudy zavály daleko od jejich rodiště. Pestrý repertoár je tvořen premiérovými nahrávkami skladeb, které si interpreti dle dobových zvyklostí upravili pro nástrojové obsazení svého souboru a neznámých či teprve nedávno publikovaných varhanních děl. Netradiční zvuková kombinace trubky a hoboje je podpořena také mimořádnými témbrovými kvalitami varhanních rejstříků, jimiž disponuje nedávno postavená kopie původního barokního nástroje v kostele sv. Valentina v Příboře (J. S. Staudinger, 1798 / Dlabal-Mettler, 2018). Nový kompaktní disk tak určitě slibuje unikátní posluchačský zážitek.

2015 – Barokní hudba napříč Evropou: P. Hromádka – trubka, D. Foltýn – hoboj, T. Thon – varhany. Cena Kč 199,-.

Ukázka: Georg Phillip Telemann Triová sonáta C dur, TWV 42:C2, Dolce (ext.)

Ukázka: Josef Seger – Fuga f moll „Když Prušáci Prahu bombardovali 1757“ (ext.)

Ukázka: Johann Christoph Pepusch – Sonáta d moll, č. 5, Allegro (ext.)

2007 – Češi a barokní Evropa: P. Hromádka – trubka, D. Foltýn – hoboj, T. Thon – varhany. Cena Kč 250,-.

Ukázka: Jean-Baptiste Loeillet – Sonáta C dur, Largo (ext.)

Ukázka: Anonym - Preludium D dur (ext.), kantorský varhanní sborník z Jemnice

Ukázka: William Corbett – Sonáta C dur, Vivace

2005 – Barokní hudba v Českých zemích: P. Hromádka – trubka, D. Foltýn – hoboj, T. Thon – varhany. Cena Kč 250,-

Ukázka: Bohumír Finger – Sonáta C Dur, Andante (ext.)

Ukázka: František Xaver Brixi (?) – Seykorka (ext.)

Ukázka: Pavel Josef Vejvanovský – Baletti pro tabula, Courante (ext.)